Վճարում, առաքում և վերադարձ

Վճարում, առաքում և վերադարձ

Վճարում

alexretailco.com կայքից գնումներ կատարելիս կարող եք վճարել անկանխիկ կամ կանխիկ տարբերակով։
Alex Retail ընկերությունը համագործակցում է «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ-ի հետ։ Բոլոր վճարումներն իրականացվում են գործընկեր բանկի միջոցով։
Անկանխիկ վճարումներն իրականացվում են «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ վճարային համակարգի միջոցով։ Սպասարկվում են ArCa, Visa, Master Card և American Express քարտերը։
Կանխիկ վճարումներն իրականացվում են ՀՀ դրամով։ Կանխիկ վճարել հնարավոր է միայն Երևանում՝ առաքման պահին։

Առաքում

Մեզ մոտ գործում է առաքման ծառայություն։
Երևանի տարածքում առաքումն իրականացնում ենք անվճար՝ պատվերը ստանալու պահից առավելագույնը 3 օրվա ընթացքում։
ՀՀ մարզեր և Արցախի Հանրապետություն առաքումն իրականացվում է ՀայՓոստի միջոցով՝ անվճար, պատվերը ստանալու պահից առավելագույնը 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում։
Միջազգային առաքումներն իրականացվում են պատվերը ստանալու պահից մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Միջազգային առաքման արժեքը կախված է տվյալ պահին համապատասխան ծառայություն մատուցող ընկերությունների սահմանած սակագնից։

Վերադարձ

Մեզ մոտից գնված ապրանքը կարելի է վերադարձնել կամ փոխանակել հետևյալ պայմաններով։

1․ Երևանի տարածքում առաքման պահին ապրանքը չհավանելու դեպքում այն հնարավոր է վերադարձնել առաքիչին: Անկանխիկ եղանակով արված վճարումները վերադարձվում են քարտին (հայաստանյան քարտերի դեպքում 3 աշխատանքային օրվա, իսկ արտասահմանյան քարտերի դեպքում՝ 6 աշխատանքային օրվա ընթացքում)։

2․ Պատշաճ տեսքի և չօգտագործված ապրանքը հնարավոր է հետ վերադարձնել կամ փոխանակել 30 օրվա ընթացքում՝ կտրոնի և պիտակների առկայության դեպքում։ Այս գործընթացն իրականացնելու համար պետք է կապ հաստատել մեր օնլայն բաժնի օպերատորի հետ զանգի, Facebook Messanger-ի, Instagram-ի (Direct) կամ WhatsApp-ի միջոցով։ Մեր առաքիչը հետ կվերցնի պատվերը նախապես պայմանավորված ժամկետում։ Անկանխիկ եղանակով արված վճարումները վերադարձվում են քարտին (հայաստանյան քարտերի դեպքում 3 աշխատանքային օրվա, իսկ արտասահմանյան քարտերի դեպքում՝ 6 աշխատանքային օրվա ընթացքում)։

3. ՀայՓոստի կամ միջազգային առաքման ծառայություն մատուցող ընկերությունների միջոցով վերադարձը հնարավոր է կատարել առաքանին ստանալու պահից 30 օրվա ընթացքում մեզ հետ կապ հաստատելու դեպքում։ Առաքանին ստանալու պահից 30 օրվա ընթացքում այն վերադարձնելու համար մեզ հետ կապ չհաստատելու դեպքում գործարքը համարվում է ավարտված, ինչից հետո հնարավոր չէ կատարել հետվերադարձ։ Գումարի հետվերադարձը տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ մենք հետ ենք ստանում առաքանին․ պիտակների և կտրոնի առկայությունը, ինչպես նաև ապրանքի պատշաճ տեսքը պարտադիր են։ Գնորդը վճարում է ապրանքի հետվերադարձի առաքման գումարը՝ սահմանված սակագներին համապատասխան։

4. ՀայՓոստի կամ միջազգային առաքման ծառայություն մատուցող ընկերությունների միջոցով փոխանակումը հնարավոր է կատարել առաքանին ստանալու պահից 30 օրվա ընթացքում մեզ հետ կապ հաստատելու դեպքում։ Եթե առաքանին ստանալու պահից 30 օրվա ընթացքում այն փոխանակելու համար մեզ հետ կապ չեք հաստատում, գործարքը համարվում է ավարտված, ինչից հետո հնարավոր չէ կատարել փոխանակում։ Մենք ուղարկում ենք նոր առաքանին միայն փոխանակվող ապրանքը ստանալուց հետո։ Պիտակների և կտրոնի առկայությունը, ինչպես նաև ապրանքի պատշաճ տեսքը պարտադիր են։ Գնորդը վճարում է ապրանքի հետվերադարձի և նոր ապրանքի առաքման գումարը՝ սահմանված սակագներին համապատասխան։